ม.ขอนแก่น

มข. สร้างความแตกต่าง “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ยกระดับของฝากตำบลบ้านผือ สู่แบรนด์พรีเมี่ยม

Home / วาไรตี้ / มข. สร้างความแตกต่าง “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ยกระดับของฝากตำบลบ้านผือ สู่แบรนด์พรีเมี่ยม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมการยกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝาก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของ “กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาโพธิ์ตาก” ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานด้านบริการวิชาการสังคมในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการ

จัดกิจกรรม การส่งมอบผลงานการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อตราสินค้า “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ให้กับนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นตัวแทนในการรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาโพธิ์ตาก

การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้แนวคิดการออกแบบเน้นการต่อยอดจากของเก่า เติมของใหม่ สร้างตัวตนให้แบรนด์ ที่ต้องรู้จัก Character Marketing ซึ่งเป็นอาวุธลับในการสร้างตัวตน สร้างความต่างให้กับสินค้า การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาเส้นกึ่งสำเร็จรูป ปลาส้มก้อน ปลาแห้งตัวแดดเดียว พุงปลาทอด

“กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาโพธิ์ตาก” ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ และทดสอบบรรจุสินค้ากลุ่มใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ การจัดชุดคู่สินค้าเพื่อนำเสนอขายเป็นแพ็คเกจ และตกแต่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์เดิมและใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เชือกผือ ที่หาได้ง่ายในชุมชน เป็นต้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักบริการวิชาการ ด้านการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : เสาวลักษณ์ ราชำ ,เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น