ม.ขอนแก่น หลักสูตรใหม่ โลกไซเบอร์

มข. ผนึก ฟอร์ทิเนท ผลิตหลักสูตร เพิ่มแรงงาน รับมือความท้าทายความปลอดภัยโลกไซเบอร์

Home / ข่าวการศึกษา / มข. ผนึก ฟอร์ทิเนท ผลิตหลักสูตร เพิ่มแรงงาน รับมือความท้าทายความปลอดภัยโลกไซเบอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่าง รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ทิเนท โดยมี รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการศึกษา กับทรัพยากรบุคคลด้านไซเบอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแนวโน้มกระแสคลื่นด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาเป็นกรอบแนวคิดและจัดทำยุทธศาสตร์ และมอบหมายนโยบายสำคัญ ให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์กระแสโลกด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า การพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยเกิดการร่วมมือกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต

รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. เสริมว่า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งหน่วยงานในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตบุคลากรและงานวิจัย ด้านการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนชาติด้วยข้อมูลและการประมวลผลแบบ Cloud โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนา หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับปริญญาตรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โดยที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน โดยให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Industrial based skill) รวมทั้งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

ความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในทุกภาคส่วน จากการเติบโตแบบทวีคูณของแรนซัมแวร์สายพันธุ์ใหม่ ไปจนถึงการโจมตีที่เพิ่มขึ้นบนเทคโนโลยีการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ OT ตลอดจนถึงการเพิ่มขึ้นของบริการการโจมตีแบบใหม่ที่เรียกว่า Malware-as-a-Service (MaaS) ซึ่งหลายๆ องค์กรมักเกิดขึ้นของรูปแบบการโจมตีใหม่ ๆ ทำให้การปิดช่องว่างทางด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงกว่าที่เคยเป็นมา

คุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า นอกเหนือจากการสรรสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ฟอร์ทิเนทยังเชื่อมั่นในความสำคัญของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เราจึงตั้งสถาบันอบรม Fortinet Training Institute ที่ปัจจุบันคือผู้จัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยการฝึกอบรมครอบคลุมถึงหลักสูตร Network Security Expert หรือ NSE และยังมีการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างแพลทฟอร์มการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างทางทักษะ สร้างอาชีพและเพิ่มบุคลากรมืออาชีพในสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก

มิติใหม่ เอกชนร่วมมือกับภาคการศึกษา สร้างบุคลากรชั้นยอดด้านไซเบอร์

คุณภัคธภา กล่าวต่ออีกว่า ฟอร์ทิเนท ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกระชับความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อมอบความรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ ผ่านทางหลักสูตรการอบรมในระดับนานาชาติของฟอร์ทิเนท โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อช่วยลดช่องว่างทางทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้น้อยลง

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากร และเพื่อเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามที่จะมีผลต่อทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เสริมว่า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนในโครงการ Fortinet security academy program โดยในระยะแรกวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรม Train the trainer เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตร Fortinet NSE Certification นอกจากนั้นแล้วในอนาคตนักศึกษาของวิทยาลัยจะมีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล แล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการสอบเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากทาง Fortinet อีกด้วย