Silapasat-Fest ม.รังสิต

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2022

Home / กิจกรรม / ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2022

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2022 เรียนรู้ฝึกฝนภาษาและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ณ ลานชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม Silapasat Fest 2022

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาแนวทางการเรียนต่อและการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส เสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการทำงานในสายงานโรงแรม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความรู้รอบตัวมากมาย บูธและนิทรรศการกว่า 36 บูธ

บทความแนะนำ