CMMU การจัดการ ม.มหิดล

ถอด 3 รหัส บทเรียนแห่งการจัดการ ช่วยพัฒนาธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆ

Home / วาไรตี้ / ถอด 3 รหัส บทเรียนแห่งการจัดการ ช่วยพัฒนาธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆ

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ  ม.มหิดล (CMMU) กล่าวว่า ตลอดเวลา 25 ปี ซีเอ็มเอ็มยู เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง การเติบโต และการปรับตัวด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับโลกปัจจุบัน โดย CMMU พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเป้าหมายร่วมกันคือ การทำให้ ซีเอ็มเอ็มยู เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สังคม และโลกใบนี้

ถอดรหัส 3 บทเรียนการจัดการ

ดังนั้นก้าวใหม่ปีที่ 25 ในนาม ซีเอ็มเอ็มยู ที่เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่งที่มีการเตรียมตัวในชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้ว และรู้ว่าแท้จริงแล้วต้องการอะไร โดยต้องการมุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อธุรกิจยุคใหม่ ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือทีมบริหารในองค์กรชั้นนำทั่วโลก พร้อมเป็นบุคลากรคุณภาพที่ดี พัฒนาสังคมได้จริง

จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั่วโลก ในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่างๆ จัดทำกิจกรรม CMMU Management Talk: Building Resilience in Times of Change ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถอดรหัสบทเรียนการจัดการ ประสบการณ์ ความท้าทาย และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่างๆ ในหัวข้อที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้าง การพัฒนา และการมอบองค์ความรู้คืนสู่สังคม

ถอดรหัส 3 บทเรียนการจัดการ

โดยผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ทราบถึงแก่นสำคัญ ของการพัฒนาธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน คือ “การจัดการ” ซึ่งสะท้อนผ่าน 3 บทเรียน จากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ดังนี้

การจัดการ “คนรุ่นใหม่-รุ่นเก่า”

• การจัดการ “คนรุ่นใหม่-รุ่นเก่า” ให้แมชต์กับงาน สู่การทำงานแบบไร้รอยต่อ

องค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการ Customize การบริหารจัดการเนื้องานให้สอดคล้องกับความชำนาญ ความสามารถของทีมงานแต่ละส่วน พร้อมผลักดัน สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นให้ยังเดินหน้าต่อไป “เพราะถ้าไปบอกคนรุ่นเก่าให้ปรับตัวเหมือนคนรุ่นใหม่ ก็อาจไม่ Fair นัก หรือกรณีถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรเดียว แล้วผู้บริหารอัดหลายสิ่งเข้าไปที่เดียวกัน แล้วบอกทุกคนต้องเปลี่ยน คำถามคือใครจะเปลี่ยนไปหาใคร และจะส่งผลให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าถอดใจพร้อมเกิดความขัดแย้งในช่องว่างระหว่างวัยขึ้น” โดยบทเรียนนี้เกิดขึ้นแล้วที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

3 คีย์หลัก การบริหารจัดการ

• การจัดการ “องค์กรให้เกิดนวัตกรรม” ด้วย 3 คีย์หลัก

องค์กรจะต้องระดมทีมคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการใน 3 คีย์หลัก ดังนี้

1. ต้องเป็นคนช่างสังเกตุ มองเห็นถึงปัญหาพร้อมวิเคราะห์แนวทางแก้ไขที่รวดเร็ว เพื่อลดข้อผิดพลาดในอนาคต 2. ต้องมีหลักทำงานแบบสตาร์ทอัพ เพราะธรรมชาติของธุรกิจสตาร์ทอัพมีความเร็ว ความกล้า แก้ไขปัญหาได้ตามเป้าที่ชัดเจน อีกทั้งยังยืดหยุ่นสูง 3. อินไซต์ความต้องการลูกค้า ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ จะต้องรู้จักนำทีมในการพูดคุยร่วมกับลูกค้าเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องให้อิสระแก่ทีมในการสร้างผลงานต้นแบบ (Prototype)

ความน่าเชื่อถือ-สร้างสรรค์

• การจัดการ “การสื่อสารที่น่าเชื่อถือ-สร้างสรรค์” สู่การขยาย Community ที่ยั่งยืน

องค์กรสื่อสารมวลชนมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น หากจะคงไว้ซึ่งองค์กรที่อยู่คู่สังคมแบบยั่งยืนได้จะต้องมี 2 ปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร ดังนี้

1. ต้องไม่บิดเบือน ‘ความน่าเชื่อถือ’ แม้โลกปัจจุบันจะมีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นให้คนเสพ เช่น Metaverse แต่ความน่าเชื่อถือและจรรยาบรรณ คือกระดูกสันหลังของสื่อสารมวลชนที่ต้องคงไว้ เพราะถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ตายทันที

2. ต้องปรับการสื่อสารที่ ‘สร้างสรรค์’ ต้องปรับตัวให้ทันโลกตลอดเวลา ห้ามหยุดนิ่ง ทั้งรูปแบบการนำเสนอ วิธีการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้สื่อรวมถึงองค์กรเป็น Audience-Centric City เพราะผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดการคิด การพัฒนา การออกแบบสินค้า และป้องกันความเสี่ยง

ถอดรหัส 3 บทเรียนการจัดการ

“สื่อหรือองค์กรในปัจจุบัน ควรชี้ให้ชัดว่าจะเจาะกลุ่มใด อยากจะสื่อสารกับใคร เพราะการวัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้ปัจจัย เช่น ช่วงวัย รายได้ อาจจะทำให้พลาดข้อมูลสำคัญอย่างละเอียดและทำให้ไม่เข้าใจผู้บริโภคมากพอ ซึ่งปัจจุบันคำว่า ‘Community หรือชุมชน’ เหมาะยิ่งสำหรับคนยุคใหม่ ยกตัวอย่าง คนวัย 70 ปี และคนวัย 17 ปี ถ้าดูภายนอกทั้งคู่มีความแตกต่างมาก แต่สนใจธุรกิจเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งคู่ ก็มาอยู่ใน Community เดียวกัน ดังนั้น สื่อหรือองค์กร ควรสร้างและขยายชุมชนตนเองให้มาก เพื่อตอบรับต่อความต้องการและมีประโยชน์ด้วยต่อผู้บริโภค”

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2565 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol

บทความแนะนำ