cu คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มุมสวย

แนะนำ คณะสวย บรรยากาศดี น่าเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / แนะนำ คณะสวย บรรยากาศดี น่าเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน 18 คณะ 1 สำนักวิชาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ รวมทั้งสิ้น 492 สาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 70 สาขาวิชา

คณะสวย บรรยากาศดี น่าเรียน – จุฬาฯ

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง เพื่อดำเนินการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ด้วย วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆ ไปชมภาพมุมสวย น่าเรียน ของทั้ง 10 คณะเด่นของจุฬาฯ กันค่ะ จะมีคณะไหนบ้างมาดูกันได้เลย ^^

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มาเริ่มต้นที่คณะในฝันของน้องๆ ที่อยากจะเป็นสถาปนิกกันเลย “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนได้ขยายขอบเขตการเรียนไปสู่การผลิตนักออกแบบสาขาต่างๆ รวมทั้งกการผลิต และส่งเสริมการสร้างสรรค์งานทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบแทบทุกสาขา รวมทั้งสถาปัตยกรรม และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสนองความต้องการของสังคมไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_CU

ป้ายหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_CU

บริเวณหน้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_CU

ภาพมุมสูงอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คณะอักษรศาสตร์

คณะในฝันของน้องๆ ที่หลงรักในการเรียนภาษา โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 ภาควิชาด้วยกัน ดังนี้ บรรณารักษศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาตะวันตก, ภาษาตะวันออก, ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, ภูมิศาสตร์, ศิลปการละคร และวรรณคดีเปรียบเทียบ

คณะอักษรศาสตร์_CU

บริเวณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์_CU

หน้าอาคารเรียนบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์_CU

บริเวณที่นั่งภายนอกอากคารบรมราชกุมารี

คณะอักษรศาสตร์_CU

บริเวณรอบๆ คณะอักษรศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

น้องๆ หัวใจอาร์ต ที่ชื่นชอบการเล่นดนตรี ร้องเพลง เชิญทางนี้เลยจ้า “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาฯ นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิก และพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คณะศิลปกรรมศาสตร์_CU

หน้าอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์_CU

ภายในอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์_CU

บริเวณอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลองสังเกตดีๆ น้องๆ จะเห็นอะไรบนยอดตึก… นั่นก็คือ ‘เจ้าพ่อตุ๊กแก’ เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะ (ที่ตั้งขึ้นกันเอง) ใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นกันหมด แต่จริงๆ แล้ว สัญลักษณ์ประจำคณะคือ ‘พระพิฆเนศ’ เทพแห่งศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์_CU

บริเวณภายนอกอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีกหนึ่งคณะในฝันของน้องๆ ที่อยากจะเป็นวิศวกร และที่สำคัญยังเป็นคณะแรกที่ทำการเปิดการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัยอีกด้วย… นอกจากนี้ยังเป็นคณะที่มีนิสตชายมากที่สุด แถมยังเป็นแหล่งรวมผู้ชายหน้าตาด้วย อิอิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์_CU

ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์_CU

อาคารเรียน 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์_CU

บริเวณอาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์_CU

ลานเกียร์ กลางคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์

หรือ “ลูกสิงห์ดำ” เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาฯ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก อีกทั้งยังเป็นคณะที่ได้รับการเลือกเข้าศึกษาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วยระบบ Admission ถึง 4 ปีซ้อน (2553-2556)

คณะรัฐศาสตร์_CU

ป้ายคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์_CU

อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ อาคารเรียนหลังแรกของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

คณะรัฐศาสตร์_CU

อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์

 

คณะนิติศาสตร์

คณะในฝันสำหรับน้องๆ ที่อยากจะเป็นทนาย ผู้พิพากษา อัยการ เเละงานสายปกครอง โดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม แล้วโอนมาเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ พ.ศ. 2476 แล้วแยกไปเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปีเดียวกัน ก่อนจะเริ่มสอนวิชานิติศาสตร์ในจุฬาฯ อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบันนี้

คณะนิติศาสตร์_CU

ป้ายคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์_CU

อาคารเรียน คณะนิติศาสตร์

 

คณะนิเทศศาสตร์

คณะในฝันของใครหลายๆ คน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก เป็นคณะที่ 14 ของจุฬาฯ มี 5 ภาควิชา ที่ทำการเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารมวลชน, วารสารสนเทศ, วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และ การภาพยนตร์และภาพนิ่ง

คณะนิเทศศาสตร์_CU

อาคารเรียน คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์_CU

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน คณะนิเทศศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์

ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ “คณะวิทยาศาสตร์” คณะนี้ยินดีต้อนรับจ้า ^^ เป็นคณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาฯ โดยในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ปัจจุบันประกอบด้วย 14 ภาควิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์_CU

ป้ายหน้าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์_CU

อาคารมหาวชิรุณหิศ อาคารเรียนหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์_CU

อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และเป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการสถาปนาจุฬาฯ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 นับเป็นคณะที่ 7 ของจุฬาฯ

คณะครุศาสตร์_CU

บริเวณด้านหน้าอาคารรียน คณะคุรุศาสตร์

คณะครุศาสตร์_CU

บริเวณด้านหน้าอาคารรียน คณะคุรุศาสตร์

คณะครุศาสตร์_CU

ทางเดินบริเวณคณะคุรุศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อีกหนึ่งคณะยอดฮิตที่มีผู้สมัครเข้าเรียนต่อมาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเลยทีเดียว โดยทำการเปิดการเรียนการสอน 5 ภาควิชา ด้วยกัน ได้แก่ การบัญชี, พาณิชยศาสตร์, การธนาคารและการเงิน, การตลาด และสถิติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_CU

ป้ายคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_CU

อาคารเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_CU

บริเวณหน้าอาคารเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ขอบคุณภาพสวยๆ จาก : http://www.chula.ac.th/ และ https://th.wikipedia.org/wiki

บทความแนะนำ