ตราสัญลักษณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัย

รวมเข็ม ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยไทย พร้อมความหมาย

Home / วาไรตี้ / รวมเข็ม ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยไทย พร้อมความหมาย

ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ชาวแคมปัส-สตาร์ มาดูตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยไทย ที่เป็นส่วนประกอบในการแต่งกายชุดนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยกันค่ะ (โดยในที่นี่เราหยิบยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น) อาทิ เข็มติดเสื้อ กระดุม หัวเข็มขัด เป็นต้น  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะประทับตราสัญลักษณ์ลงไปเพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาลัยนั้นๆ อีกทั้งทุกตราสัญลักษณ์ล้วนมีที่มามีคุณค่ามีความหมาย ให้นักศึกษานิสิตทุกคนได้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นนิสิต/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของตัวเอง ไปรับชมภาพไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ตราสัญลักษณ์ เข็มติดเสื้อ หัวเข็มขัด มหาวิทยาลัยไทย

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตรา เพชร ที่มาจากชื่อของผู้ก่อตั้งคือ คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ คำว่า“สุรัตน์”  แปลว่า แก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็คือเพชร นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึง คุณค่าและความแข็งแกร่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเปรียบเสมือนสถานที่เจียรไนนักศึกษาให้กลายเป็นเพชรที่มีเกียรติ มีคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในสังคม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ราชภัฏสัญลักษณ์ได้หลอมรวมมาจากสัญลักษณ์เดิมของวิทยาลัยครูจำนวน 36 สถาบัน ให้คงเหลือความเป็นหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการสื่อความหมายง่ายต่อการจดจำ มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบัน การกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดสถาบันราชภัฏรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน

3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตราสัญลักษณ์ คือ ตราโรจนากร ซึ่งมีความหมายว่า ดวงตาแห่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีภาพสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิดซึ่งอยู่เหนือคขวัญภาษาบาลี  “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว”ความหมายโดยรวม คือ ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสาน (ในภาพ เข็มรูปนกพิราบ จะติดปกเสื้อเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นค่ะ)

4.มหาวิทยาลัยสยาม

ตราประจำมหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย ฟันเฟือง แผนที่ประเทศไทย และเรือใบ ซึ่งหมายถึง สถาบันที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าสถาวรสืบไป

หัวเข็มขัดมหาวิทยาลัยสยาม

5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ในภาพเข็มขัดกับเข็มรูปนกพิราบ เฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นค่ะ)

ตราประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปช้างชูคบเพลิง ช้างเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ , การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง , คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ , รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่เรารวบรวมมา เข้ามาร่วมแชร์ภาพ แชร์ความหมาย ที่มาที่ไปของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองกำลังศึกษากันได้เลยน้าาา..

บทความแนะนำ