ปทุมธานี โรงเรียน โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย

รายชื่อ โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี – รัฐบาล เอกชน

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อ โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี – รัฐบาล เอกชน

รายชื่อ โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1-เขต 2, โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชน

รายชื่อ โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา และอำเภอสามโคก

อำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่

– โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
– โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
– โรงเรียนปทุมวิไล
– โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

อำเภอสามโคก ได้แก่

– โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”
– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่

-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
-โรงเรียนบัวแก้วเกษร
-โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
-โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

อำเภอลำลูกกา ได้แก่

– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
– โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
– โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
– โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

อำเภอธัญบุรี ได้แก่

– โรงเรียนธัญบุรี
– โรงเรียนธัญรัตน์
– โรงเรียนสายปัญญารังสิต

อำเภอคลองหลวง ได้แก่

– โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
– โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อำเภอหนองเสือ

– โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในอำเภอเมืองปทุมธานี, อำเภอคลองหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอสามโคก

 • โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนคลองบางโพธิ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนคลองลากค้อน อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนคลองลาดช้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนคลองสระ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนคลองสอง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนคลองห้า อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนจารุศรบำรุง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนเจริญวิทยา อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนชุมชนบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองขวางบน อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนบ้านบึง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนบึงเขาย้อน อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนปากคลองสอง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนลำสนุ่น อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดกลางคลองสาม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดโคก อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดจันทาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดเชิงท่า อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดชินวราราม อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดดาวเรือง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดตะวันเรือง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดถั่วทอง อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบัวขวัญ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบัวหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดบางเตยใน อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดบางนา อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดบางนางบุญ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดปทุมทอง อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดเปรมประชากร อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดพืชนิมิตร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดเพิ่มทาน อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดมงคลพุการาม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดมะขาม อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดมูลเหล็ก อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดศิริจันทาราม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนสามวาวิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดสะแก อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนวัดหว่านบุญ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนศาลาพัน อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนสุลักขณะ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในอำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ

 • โรงเรียนกลางคลองสิบ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎร์บำรุง) อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนเจริญดีวิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนนพรัตนาราม อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดขุมแก้ว อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดคลองชัน อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดเจริญบุญ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดนาบุญ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดปทุมนายก อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาส อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดโปรยฝน อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดพวงแก้ว อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดพืชอุดม อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดมูลจินดาราม อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ (หัวช้าง) อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดศรีสโมสร อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดสุขบุญฑริกายาม อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดแสงมณี อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนแสนชื่อปานนุกูล อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรน์ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนทองพูลอุทิศ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนคลอง ๑๑ ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) อำเภอหนองเสือ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อำเภอสามโคก

– โรงเรียนวัดป่างิ้ว
– โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนเทศบาลอนุบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนดวงกมล อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง
– โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง
– โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี
– โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง
– โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี

โรงเรียนเอกชน

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนกันตวรรณ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนตวงพรวิทยา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนไกรลาศศึกษา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนโชคชัยรังสิต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนดวงพร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนทวิวิชช์ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนธัญวิทย์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนบรรจบรักษ์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนบ้านพลอย อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนประคองศิลป์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนประชุมวิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนประสานมิตร อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนปัญญวิทย์ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนพุทธารักษ์ อำเภอหนองเสือ
 • โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต อำเภอลำลูกกา คลอง4
 • โรงเรียนระเบียบวิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนรังสิตวิทยา อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนวนิษา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนศรีจิตรา อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนศิริกานต์ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนสวนอักษร อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนสารินันทน์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนสีวลี อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนสีวลี 2 อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลไทยธานี อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลทินโชติ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลทีปรกร อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลธราดล อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลนภสร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลนวนคร อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลปทุมวิทยา อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนอนุบาลปาริชาต อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลผลิใบ อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลรังสิต อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ อำเภอสามโคก
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลศุภสร อำเภอลำลูกกา
 • โรงเรียนอนุบาลสุขใจ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • โรงเรียนอนุบาลอูนากูล อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอินทุสุตศึกษา อำเภอเมืองปทุมธานี
 • โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอธัญบุรี
 • โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต อำเภอคลองหลวง
 • โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ อำเภอคลองหลวง

อ้างอิงที่มาจาก : th.wikipedia.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

บทความแนะนำ