โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

Khemasiri Memorial School

Home / academy / โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน เขมะสิริอนุสสรณ์แปลว่า ระลึกถึงเกษมศรี มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ รักประเพณี มีมรรยาทงาม และปรัชญาของโรงเรียน นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ประวัติความเป็นมา แต่เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ… See More

เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน เขมะสิริอนุสสรณ์แปลว่า ระลึกถึงเกษมศรี มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ รักประเพณี มีมรรยาทงาม และปรัชญาของโรงเรียน นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เลขที่ 3 ถนนขาว สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงเรียนนั้นตั้งตามพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เมื่อครั้งยังมิได้ทรงกรม ทรงพระนามว่าพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค หรือในภาษามคธว่า เขมสิริศุภโยโค คำว่า เกษมศรี ต่อมาเป็นราชสกุลในสายสกุลของพระองค์ท่าน จึงเป็นต้นกำเนิดแห่งนาม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แปลว่า ระลึกถึงเกษมศรี

หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน ทรงปรารถนาจะตั้งโรงเรียนขึ้นในวังแบบโรงเรียนราษฎร์ ( Public School) ในประเทศอังกฤษ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เป็นทานมัย โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้แก่กุลบุตร กุลธิดาในสมัยนั้น

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 โดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก ครั้งพระองค์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรีทรงดำเนินกิจการต่อมาจนสิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506 หม่อมราชวงศ์ ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร รับช่วงดำเนินการต่อมาตามแบบอย่างของทั้งสองพระองค์ และในปีพ.ศ. 2510 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมายังแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 75 ไร่ 157 ตารางวา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร ดำเนินกิจการโรงเรียนจนถึง พ.ศ. 2542

ปัจจุบัน นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ธิดาคุณสมบัติ คงจำเนียรเป็นผู้จัดการ โดยสืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ที่จะอบรมให้เด็กหญิงมีกิริยามรรยาทเรียบร้อย น่ารัก แบบกุลสตรีไทย แต่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ที่เป็นสากล รวมทั้งปลูกฝัง จริยธรรม ทางพุทธศาสนาดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ตราประจำโรงเรียน
กศ. ย่อมาจาก “เกษมศรี”

เอกลักษณ์โรงเรียน
รักประเพณี มีมรรยาทงาม

ปรัชญาของโรงเรียน
นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน -แดง
สีนำเงินเป็นสีประจำวันศุกร์ (อนุโลมมาจากสีฟ้า) ซึ่งเป็นวันประสูติ ของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
สีแดงเป็นสีประจำวันอาทิตย์ เป็นวันประสูติของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี

เฟื่องฟ้า

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า

อักษรย่อ : ข.ส.
ประเภท : โรงเรียนเอกชน
เพลง : เขมะรำลึก
ที่ตั้ง : 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
โทรสาร : 02-4354397
เว็บไซต์ : http://www.khemasiri.ac.th
facebook : khemasiri210

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http: www.khemasiri.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้