Circular Living U ปรับ โลกเปลี่ยน

พี่นุ่น พี่ท็อป ชวนน้องๆ อยู่ร่วมกับพลาสติกให้ถูกต้อง ด้วยแนวคิด Circular Living

กระแสรักษ์โลกสมัยนี้ไม่ใช่เทรนด์อีกต่อไปแล้ว แต่จะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัว หรือที่เรียกว่า แนวคิด Circular Living ผ่านโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า U ปรับ โลกเปลี่ยน