โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Mater Dei School

Home / academy / โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, G.S.U.) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรม ให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการิณีที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประวัติความเป็นมา เดือนธันวาคม พ.ศ.… See More

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, G.S.U.) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรม ให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการิณีที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อท่านเป็นอธิการิณีที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 3 – 4 เดือน ท่านก็ได้พบที่ดินทำเลดีบนถนนเพลินจิตผืนนี้ ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่แล้ว จึงเห็นว่าเหมาะที่จะสร้างเป็นโรงเรียนได้ รวมถึงมุขนายกเรอเน-มารี-โฌแซ็ฟ แปโร ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุน คุณแม่จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า “มาแตร์เดอี” (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God) ช่วงปลายปี ทุกอย่างเริ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่นและชัดเจนขึ้น เนื่องจากคณะอุร์สุลินได้รับเงินกู้จาก Paris Foreign Missions ที่ฮ่องกง การเตรียมการของโรงเรียนจึงเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว จึงสร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลังหนึ่งทำด้วยไม้สักทั้งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียน โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 เดือนเต็ม จากนั้นมาแมร์เทเรซาและผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่ง จึงเริ่มต้นทำความสะอาด จัดเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอารามและวัดเล็ก

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียน มาแมร์ราฟาเอล และมาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย เพราะสมัยนั้นทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดสอนภาษาไทยอย่างน้อยวันละหนึ่งคาบทุกวัน ประกอบกับกระทรวงธรรมการผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาในสมัยนั้นค่อนข้างให้อิสระในการดำเนินกิจการของโรงเรียน มีการอนุญาตให้ครูใหญ่และครูเป็นชาวต่างประเทศได้ โดยมีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือ ครูใหญ่ต้องรู้ภาษาไทย เมื่อมาแมร์ราฟาเอลสอบภาษาไทยผ่านแล้ว ท่านจึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นครูใหญ่ได้

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 มีการเสกอาคารโรงเรียนใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจำนวน 45 คน มาเรียนเป็นวันแรก

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ แผนกภาษาอังกฤษและแผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ

แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงแต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชายด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาล มีเลขประจำตัวเลขที่ 273 และในอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทรงได้รับเลขประจำตัว 449

จากช่วงแรกแห่งการบุกเบิกจนถึงวันนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเต็มไปด้วยพระพรแห่งชีวิตและการเติบโตภายใต้ความเป็นผู้นำของซิสเตอร์อุร์สุลินหลายท่าน ที่บรรดาศิษย์สำนึกในพระคุณอยู่เสมอ อาทิ

มาแมร์ราฟาแอล ผู้ที่เป็นที่รักและเคารพ
มาแมร์เทเรซา ผู้นำระบบมอนเตสซอรี่จากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดอนุบาลที่มาแตร์เดอีฯ
มาแมร์ซาเวียร์ ครูใหญ่ท่านที่สองของโรงเรียน ซึ่งมีผลงานภาพวาดของท่านหลายภาพที่งดงามประทับที่อาคารเรียนประถมศึกษา
– มาแมร์เซนต์จอห์น มาแมร์เจมมะ มาแมร์เซลีน มาแมร์เดโอดาต้า มาแมร์สตานีสลาส และอีกหลายๆ ท่านทีได้สร้างชื่อเสียงแก่มาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการสร้างศิษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และปลูกฝังเซอร์เวียมในจิตใจของศิษย์ทุกท่าน

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตราประจำโรงเรียน
” เซอร์เวียม ” เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก สืบเนื่องมาจากคำว่า URSA ในภาษา ละตินแปลว่า หมี จึงใช้ดาวหมีซึ่งประกอบด้วยดวงดาวเล็กๆ 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลา กางเขน เป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการรับใช้มวลมนุษย์และสละได้แม้ชีวิตด้วยความรัก ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพื้นสีเขียว เป็นเครื่องหมายถึงความหวัง คำว่า “เซอร์เวียม” เป็นภาษาละตินแปลว่าข้าพเจ้าจะรับใช้ เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

หลักการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลิน
มนุษย์ทุกคนและแต่ละคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ดังนั้นการให้การศึกษาต้องสะท้อนคุณค่าอันสูงส่งยิ่งนี้ ด้วยการให้ความสำคัญเคารพในศักดิ์ศรี รักและเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน และสอนให้นักเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเอง และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงความจริงอันนี้ภาคปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญ
– โรงเรียนเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีที่ถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นทาสของสังคม
– โรงเรียนให้ความสำคัญกับการอบรมกิริยามารยาทที่งดงามของกุลสตรีไทย ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน
– โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อดทน การรู้จักรักษาความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้นำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัว และอิสรภาพที่แท้จริงจากกิเลสต่างๆ อันจะทำให้สามารถรับใช้ผู้อื่นได้
– การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของนักเรียน ในการแสดงความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

ประเภท : โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
เพลง : Mater Dei
ที่ตั้ง : 534 ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2252-6316
โทรสาร : 0-2255-2023
เว็บไซต์ : www.materdei.ac.th
facebook : ourmaterdei

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.materdei.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ดาวเด่น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้