การจัดอันดับ โรงเรียน

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในไทย – โรงเรียนที่มีคุณภาพดี ประจำปี 2557

Home / วาไรตี้ / 100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในไทย – โรงเรียนที่มีคุณภาพดี ประจำปี 2557

การจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 นั้น พิจารณาจากการวัดผลแอดมิชชั่นส์ โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบโอเน็ต แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. ทุน พสวท. และรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดอันดับ

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในไทย

1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)
8 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

11 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
13 โรงเรียนสตรีวิทยา
14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

16 โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
17 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
19 โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
20 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
22 โรงเรียนสัตยาไส
23 โรงเรียนนครสวรรค์
24 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
25 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

26 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
28 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
29 โรงเรียนสตรีวิทยา2
30 โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
32 โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
33 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
34 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
35 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง

36 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
37 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
38 โรงเรียนโยธินบูรณะ
39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

41 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
42 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
43 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
45 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

46 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47 โรงเรียนอัสสัมชัน บางรัก
48 โรงเรียนศึกษานารี
49 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

100 อันดับ โรงเรียนที่มีคุณภาพดี ประจำปี 2557

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในไทย - โรงเรียนที่มีคุณภาพดี ประจำปี 2557

51 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
53 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
54 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
55 โรงเรียนหอวัง
56 โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก

57 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
58 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
59 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
60 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล

61 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
62 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
63 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)2
64 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
65 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

66 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
67 โรงเรียนพัทลุง
68 โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
69 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
70 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

71 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา
72 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
73 โรงเรียนเชนต์โยเชฟคอนแวนด์
74 โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
75 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

76 โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
77 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
78 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
79 โรงเรียนระยองวิทยาคม
80 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทรบุรี

81 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
82 โรงเรียนทวีธาภิเศก
83 โรงเรียนชลกันยานุกูล
84 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
85 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา

86 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
87 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
88 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
89 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
90 โรงเรียนเบญจมราชาลัย
91 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

92 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
93 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
94 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
95 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

96 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
97 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
98 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนสาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา
100 โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี

ที่มา นสพ.คมชัดลึก , pantip.com/topic/33238456

บทความแนะนำ