จัดอันดับโรงเรียน นักเรียน มัธยม โรงเรียน

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2558

Home / ข่าวการศึกษา / 100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2558

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในปี 2558!! :  ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณา 6 ข้อด้วยกัน ลองมาดูกันค่ะว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง โรงเรียนของน้องๆ จะติดอันดับกันบ้างหรือเปล่า?

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2558

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558!!

ก่อนจะไปดูรายชื่อทั้ง 100 อับดับโรงเรียนที่ดีที่สุดนั้น เรามาดูเกณฑ์พิจารณาการตัดสินเลือกกันก่อนค่ะ

1.ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 และ ม.6 (O-NET) ปีการศึกษา 2557

2. ผลการประเมินสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3

3. ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น และ กสพท. ปีการศึกษา 2557

4. ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2014

5.ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

6.ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

มาดูรายชื่อ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558!! กันได้เลยค่ะ

1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2. มหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

6. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7. หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

8. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

11.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

12.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

13.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

14.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

15.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

16.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่

17.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

18.ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

19.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

20.นครสวรรค์

21.อุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

22.มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

23.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

24.ธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

25.ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

26.ขอนแก่นวิทยายน

27.พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

28.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

30.หอวัง กรุงเทพมหานคร

31.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

32.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

33.เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

34.ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร

35.อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

36.เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

37.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

38.เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

39.มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร

40.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

41.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

42.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

43.จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

44.บูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

45.นารีรัตน์จังหวัดแพร่

46.สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

47.เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

48.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

49.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

100 อันดับ โรงเรียนของไทย ที่มีมาตรฐานการศึกษาดีที่สุดในปี 2558!!

50.แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

51.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

52.ราชินี กรุงเทพมหานคร

53.ชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี

54.อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร

55.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

56.ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

57.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

58.อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

59.ระยองวิทยาคม

60.เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

61.สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

62.พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

63.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

64.นาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

65.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

66.สุราษฎร์ธานี

67.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

68.สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

69.อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

70.สระบุรีวิทยาคม

71.รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

72.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

73.ปราจิณราษฎร์อำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

74.พิษณุโลกพิทยาคม

75.ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีม่า

76.สตรีศรีน่าน

77.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

78.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

79.เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

80.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

81.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล

82.ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

83.วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

84.เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

85.ภูเก็ตวิทยาลัย

86.มารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

87.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

88.ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

89.สตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

90.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

91.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

92.มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

93.ราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

94.สตรีพัทลุง

95.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

96.สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

97.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

98.ศรียาภัย จังหวัดชุมพร

99.สตรีอ่างทอง

100.สกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

—————-

มีโรงเรียนของน้องๆ ติดอยู่ในอันกับ 100 บ้างมั้ยเอ่ย? ใครมีบ้างเข้ามาแสดงตัวหน่อยเร็ว >.<

ที่มาจาก: www.scholarship.in.th/

ภาพประกอบจาก www.facebook.com/Satriwithaya.offcial.page , schoolzone.momypedia.com , poomspkl.wordpress.com