โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Triam Udom Suksa Pattanakarn School

Home / academy / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก… See More

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ได้ร่วมจัดกีฬา 5 พระเกี้ยว ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 38 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายภักดี คงดำ ซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

school

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2” (ตัวย่อ คือ ต.อ.2) เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ขอที่ดินจากท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง ซึ่งต่อมา นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล บุตรชาย ได้เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 38 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านได้ดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น รวมทั้งได้วางแผน และ ขออนุมัติก่อสร้างอาคารต่างๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2521 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีต่อมา จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในปีเดียวกันนี้ (9 พฤศจิกายน 2522)

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ เปลียนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา2 เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เช่นเดียวกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีปรัชญาของโรงเรียนคือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” และคติพจน์ ประจำโรงเรียนคือ สัจจัญจะ ปัญญาจะ นรานัง วุฒิ หมายถึง ซื่อสัตย์และปัญญา พาให้เจริญ ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้จัดตั้งโรงเรียนในเครือที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
ตราพระเกี้ยวเปล่งรัศมี

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู สีน้ำเงิน

ชมพูพันทิพ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

พระพุทธรูประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ

เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ศาลพระภูมิของโรงเรียน
ท่านแสงสุระเทวะ

ศาลพระพรหม
พระพรหมอุดมมงคล

ปรัชญา : ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์ : สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ แปลว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
เอกลักษณ์ : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และ คุณธรรม
อัตลักษณ์ : เพียบพร้อมคุณธรรมล้ำเลิศวิชาการ
อักษรย่อ : ต.อ.พ.
ประเภท : รัฐ
สถาปนา : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง : คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
เพลง : มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สังกัดการศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 0-2722-7970
FAX : 0-2321-3888
เว็บไซต์ : www.tup.ac.th

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.tup.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้