นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบลายเสื้อยืด ครอบครัวรักษ์โลก

Home / กิจกรรม / นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบลายเสื้อยืด ครอบครัวรักษ์โลก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยพร คำมงคุณ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้แบรนด์ “มีสไตล์” จากการผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ผลงานจากทั่วประเทศ และมีผลงานที่ชนะเลิศรวม 8 ผลงาน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา ที่ผ่านมา

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวดออกแบบลายเสื้อยืด ครอบครัวรักษ์โลก

โดยโครงการดังกล่าวทาง โลตัส ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุน young designers นักออกแบบรุ่นใหม่ เตรียมประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพ จัดประกวดออกแบบกราฟฟิก เสื้อยืดครอบครัวแบรนด์ MeStyle ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการพิมพ์บนเสื้อยืดเพื่อจำหน่ายในโลตัสทั่วประเทศ และมีโอกาสได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบเสื้อสำหรับคอลเลกชันฤดูร้อน 2566 อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Environmental friendly Design โดยมี ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นอาจารย์เจ้าของรายวิชา และ ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล ร่วมสอนในวิชานี้ได้ให้นักศึกษาได้นำความรู้ในการเรียนมาฝึกประสบการณ์จริงและแสดงความสามารถในงานออกแบบจริง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์งาน ฝึกการพูดนำเสนอผลงานบนเวทีจริง และเป็นก้าวสำคัญของนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต