ปปส. ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดออกแบบ Infographic+คลิปวีดีโอ ชิงรางวัลกว่า 3 แสนบาท

Home / กิจกรรม / ปปส. ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดออกแบบ Infographic+คลิปวีดีโอ ชิงรางวัลกว่า 3 แสนบาท

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี และประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาว 1 นาที) ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ภายใต้หัวข้อ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ชิงเงินรางวัลกว่า 360,000 บาท

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.oncb.go.th หรือ www.facebook.com/Oncbcontest2017 และโทรศัพท์หมายเลข 09-5486-0303

Motion”ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”

oncbcontest2017-2D

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญเข้าร่วมในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยโครงการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการประกวดออกแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) ภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย“เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ชิงเงินรางวัลรวม 360,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15 – 18 ปี และประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป โดยร่วมประกวดทีมละไม่เกิน 3 คนพร้อมรับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร และประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15 – 18 ปี มีทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาทสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.oncb.go.th หรือwww.facebook.com/Oncbcontest2017 และโทรศัพท์หมายเลข 09-5486-0303

โพสต์โดย Oncbcontest2017 บน 5 พฤษภาคม 2017

โปสเตอร์