JUMC WoW

เปิดรับสมัครรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นส่วนหนึ่งใน JUMC WoW รุ่นที่ 5 | สมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ

Home / กิจกรรม / เปิดรับสมัครรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นส่วนหนึ่งใน JUMC WoW รุ่นที่ 5 | สมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดความสำเร็จโครงการ JUMC WoW ทั้ง 4 รุ่น พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง มุ่งเฟ้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียในการทำธุรกิจ ในโครงการ “JUMC WoW” รุ่นที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future” มุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์เทคนิค เคล็ดลับ การทำธุรกิจระหว่างผู้เรียน วิทยากร โค้ช กรรมการ จากผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศ ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์ของผู้เรียนและสังคมรอบด้าน พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

ต่อยอดความสำเร็จ โครงการ JUMC WoW ทั้ง 4 รุ่น ลุยเดินหน้าเฟ้นรุ่นที่ 5

กิจกรรมรับน้อง JUMC WoW รุ่นที่ 4

นายโตสิต วิสาลเสสถ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ Junior MBA Chula กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการ JUMC WoW ทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมา ทำให้สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าสานต่อโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 5 โดยในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากวิทยากรชั้นนำที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษตามความเชี่ยวชาญในสายงานแขนงต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง โค้ช และกรรมการโครงการ ไปจนถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันของผู้เรียนและสังคมรอบตัว เพื่อให้สามารถต่อยอดความสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือสานต่อเครือข่ายการทำธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต ตามคอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future”

กิจกรรมยามคำกลางทะเลทราย ประเทศดูไบ

นายโตสิต กล่าวต่อไปว่า นอกจากกิจกรรมการอบรมในโครงการฯ ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและจากมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศแล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ไปศึกษาดูงานถึงประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านธุรกิจสิ่งทอและการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงและศึกษาแนวทางการทำธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดกันถึงที่

“ในปีนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียต่อยอดธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ “JUMC WoW” รุ่นที่ 5 แล้ว ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถแบ่งปัน (Sharing) สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่น มีใจรักที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560” นายโตสิต กล่าวทิ้งท้าย

บรรยากาศการbrainstorm project JUMC WoW

บรรยากาศการการเรียนกับเอกอัคราชทูต ณ ประเทศดูไบ 1

บรรยากาศการการเรียนกับเอกอัคราชทูต ณ ประเทศดูไบ 2

บรรยากาศการเรียนในคลาสต่างๆ

บรรยากาศการเรียนวิชาเลือก public speech ของ JUMC WoW

บรรยากาศการลงทะเบียนของ JUMC WoW

ผู้เรียนโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 4

ผู้อำนวยการโครงการ JUMC WoW มอบโล่ที่ระลึกให้แก่วิทยากร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “JUMC WoW” รุ่นที่ 5 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.jumc.in.th/jumcwow ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นี้