อัพคลิปพิชิตแสน

กิจกรรม อัพคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4 หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” โดยเอ็มไทยและกระทวงวัฒนธรรม

Home / กิจกรรม / กิจกรรม อัพคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4 หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” โดยเอ็มไทยและกระทวงวัฒนธรรม

เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.MThai.com) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทําโครงการประกวดคลิป/ภาพยนตร์สั้น “ของดี บ้านฉัน” โดยจัดการประกวดในเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดง ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิป/หนังสั้น ในเชิงส่งเสริมวัฒนธรรม

ประกวด อัพคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4

หัวข้อในการประกวด

“ของดี บ้านฉัน” เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม ทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของแต่ท้องถิ่น งานเทศกาลต่างๆ รวมถึงความสวยงามของแฟชั่นการแต่งกายและผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสาน พร้อมนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ตนเอง และสังคม

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลการประกวด

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศณียบัตร

 • รางวัลที่ 1 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ สำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงสุด รับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ : ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 จะได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ โมโน กรุ๊ป จำนวน 9 ท่าน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม หรือ เดี่ยวก็ได้
 • เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับการนำเสนอของดี ที่อยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมถึงวัฒนธรรมในด้านนั้นๆ นำผลดีมาสู่ตนเอง ชุมชน หรือประเทศไทยอย่างไร โดยเลือกนำเสนอผ่านหัวข้อต่าง อาทิ อาหาร (FOOD) เทศกาล (FESTIVALS) แฟชั่น (FASHION) เป็นต้น
 • End Credit ต้องมีโลโก้ เว็บไซต์ MThai.com และโลโก้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ด้านเทคนิคการจัดทำ

 • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล หรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
 • ความยาวของคลิป/ภาพยนตร์สั้น ไม่เกิน 3 นาที ส่งผลงานโดยการอัพโหลดไฟล์ ผ่านหน้าเว็บไซค์ http://video.mthai.com/upclip
 • ไม่อนุญาต ให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การส่งผลงาน

อัพโหลดได้ที่ Video.mthai.com/upclip

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • อู๋ วีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ โปรดิวเซอร์และเจ้าของบริษัทโฆษณา “WINK WINK Production”
 • เสือ ยรรยง คุรุอังกูร ผู้กำกับหนังหน้าใหม่ที่ผ่านกับงานโฆษณาและมิวสิควีดีโอ
 • ผู้บริหารเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
 • คณะผู้บริหารจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์ตัดสิน

 • จากการเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ 30% + จากคณะกรรมการ 70%
 • การให้คะแนนจากคณะกรรมการ

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน

1. เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 40

2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด , ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม 40

3. คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน 10

4. ความเหมาะสม เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทำตามเวลาที่กำหนดให้ 10

รวม 100

กำหนดการ รับคลิปวีดีโอ

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 เมษายน 2561 (ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)

* เปิดรับโครงเรื่อง (Treatment) เพื่อรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

อัพโหลดได้ที่ Video.mthai.com/upclip

อัพคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4 ของดีบ้านฉัน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อทีม

2. ชื่อ คลิป/ภาพยนตร์สั้น

3. เนื้อหา หรือรายละเอียดของคลิป/ภาพยนตร์โดยย่อ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

* ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 10 พ.ค. 61 บนหน้าเว็บ http://video.mthai.com/upclip

* มอบรางวัลวันที่ 24 พ.ค. 2561 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม

e-mail address : upclip@mono.co.th โทร. คุณตอง 02-5020700 ต่อ 7848 , 087-714-2226 หรือ คุณอุ๋ม 02-5020700 ต่อ 7255