การบิน นักศึกษา ม.หอการค้าไทย หอการค้า

ม.หอการค้า จัดพิธีประดับปีก การจัดการธุรกิจสายการบิน รุ่นที่ 2

Home / กิจกรรม / ม.หอการค้า จัดพิธีประดับปีก การจัดการธุรกิจสายการบิน รุ่นที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดพิธีประดับปีก รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาได้ภาคภูมิใจในเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ และความรักใคร่ปรองดองกันระหว่างรุ่นพี่ ( รุ่นที่ 1) กับรุ่นน้อง ( รุ่นที่ 2 ) พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี เจตคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ รวมถึงปีกที่สลักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งประดับไว้ที่หน้าอกเสื้อของนักศึกษาอันจะนำมาซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณค่าและความสำเร็จที่ยั่งยืน

ม.หอการค้า จัดพิธีประดับปีก การจัดการธุรกิจสายการบิน รุ่นที่ 2

12795561_1290406594308928_8575410418787330690_n

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ประดับปีกให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาจัดการธุรกิจสายการบิน อาจารย์กฤติกา คุณูปการ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่เป็นคนเก่งคนดี หรือสร้างคุณงามความดีให้แก่ทางสาขาวิชาอีกด้วย ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

12814771_1290406587642262_2843658647549266005_n

นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่เป็นคนเก่งคนดี หรือสร้างคุณงามความดีให้แก่ทางสาขาวิชาได้แก่
– รางวัลการประกวดการออกแบบโลโก้สำหรับติดเครื่องบินจำลองประจำสาขา ได้แก่ นายปฐมชัย ศรีประสงค์
– รางวัลแต่งกายเรียบร้อย มีความโดดเด่น และมารยาทดี ได้แก่ นายชินนธร ปทุมรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ( รุ่นที่ 1) และ น.ส.สุธาดา ทิวพศวัต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่นที่ 2)

1276413_1028855647188177_7264601773667605226_o 2

10960411_1028856743854734_3053811035426185846_o

10011959_1028857117188030_6402561472526350179_o 1

ม.หอการค้าไทย