KMITL เตรียมเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรก ในปี 2565

KMITL เตรียมเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรก ในปี 2565

Home / ข่าวการศึกษา / KMITL เตรียมเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรก ในปี 2565

KMITL คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านการตรวจประเมินหลักสูตรจากทันตแพทยสภา พร้อมเดินหน้าเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2565

KMITL เตรียมเปิดรับนักศึกษาแพทย์

ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ทพ. ประทีป พันธุมวนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานอนุกรรมการการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ ศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการทันตแพทยสภา ในโอกาสตรวจและประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งใหม่ของเมืองไทย

พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทพญ. ศิริพร ทิมปาวัฒน์ (ซ้ายสุด), ทพ. ธรรศ สุนทรภิษัช (ที่ 2 จากขวา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุศล ตันติวงส์ (ขวาสุด) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทย์ (ปีการศึกษา 2565) รุ่นแรกแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ม.ค.2565

ติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/DentistryKMITL

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 329 8000 ต่อ 2189 และ 095 072 8540 หรือ Email:dent@kmitl.ac.th