มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์

มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม หนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม หนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ คว้าอันดับที่ 27 จากการจัดอันดับ 75 มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมของเอเชีย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters Top 75: Asia’s Most Innovative Universities rankings) ซึ่งเป็นผลจากการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม หนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์

Auckland

ศาสตราจารย์จิม เมทสัน รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและค้นคว้าเชิงวิชาการ คือแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม จึงถือเป็นความสำเร็จของทั้งนักวิจัยและมหาวิทยาลัยโดยรวม”

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของความโดดเด่นด้านนวัตกรรม และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ เป็นผลจากการก่อตั้งบริษัท UniServices เพื่อดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย โดยบริษัทแห่งนี้ทำหน้าที่ดูแลโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับองค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดย UniServices มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนากว่า 1,200 โครงการ จาก 300 บริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมของเอเชีย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ ในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้เข้ารอบจาก 150สถาบันการศึกษาในเอเชีย โดยประเมินจากผลงานวิจัยและจำนวนการขอสิทธิบัตรและจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับ เป็นต้น

AU1