ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทำความรู้จัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนล่าสุด!!

Home / ข่าวการศึกษา / ทำความรู้จัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนล่าสุด!!

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เริ่มดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนหน้าหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้เราจึงขอนำประวัติของท่านมาให้น้องๆ ทุกคนได้ทำความรู้จักกันค่ะ

ประวัติ นพ.ธีระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

minister-teerakiat

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์:: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหาชอาณาจักร อดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการศึกษา::

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ด้านชีวิตส่วนตัว:: คู่สมรส ทันตแพทย์หญิง สุภาพร

ผลงานการทำงาน

งานด้านการศึกษา::

 • เคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร
 • ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไสขึ้น เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาจริยธรรมในวัยเรียน
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค. Cambridge English Language Assessment เป็นต้น

งานด้านการเมือง::

 • เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2535
 • ต่อมาหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • จากนั้นได้ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

งานด้านการเขียน::

 • เขียนหนังสือเรื่อง “ความฉลาดทางด้านจริยธรรม และศีลธรรม (MQ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2558 – order_of_the_crown_of_thailand_-_1st_class_thailand_ribbon เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2543 – order_of_the_white_elephant_-_2nd_class_thailand_ribbon เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)