โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ผุดไอเดียเก๋ แจกใบสั่ง นร.ทำผิดระเบียบ

ดังสนั่นโซเชียล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ที่ผุดไอเดียเก๋ ออกมาตราการลงโทษแบบใหม่ แจกใบสั่งนักเรียน