ภาพเศร้า เด็ก นร.หญิงนำพวงมาลัย กราบแม่บนเก้าอี้ว่างเปล่า

เด็กนักเรียนหญิง ร่วมกิจกรรมงานโรงเรียนในวันแม่ ด้วยการนำพวงมาลัย มาวางบนเก้าอี้ที่ว่างเปล่า เพราะในวันนี้ไม่มีแม่ของเธอแล้ว