ออริจิ้น สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

ออริจิ้น สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 – โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ออริจิ้น สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย