เช็คให้ละเอียด!! 5 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลทำให้คะแนนแอดมิชชันขึ้นหรือลงได้

น้องๆ อย่าลืมนะว่าคะแนนขั้นต่ำไม่ได้เป็นคะแนนที่ตั้งไว้เฉยๆ มันสามารถขยับขึ้นลงได้ โดยมีปัจจัยที่ทำให้คะแนนขั้นต่ำเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้