ผมคือ 1 ใน 6 คน ที่ท่านเรียกไป รับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ เพราะไฟดับ

ผมคือ 1 ใน 6 คน ที่ท่านเรียกไป รับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ เพราะไฟดับ | คนในภาพ

เวลานั้นเองเกิดเหตุการณ์ "ไฟดับ" ทั่วประเทศไทย ไฟที่ทำการส่องสว่างเพื่อการถ่ายภาพบัณฑิต ที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาในหอประชุมใหญ่ คือ 1 ใน 6 คน