น่ารักมากเลย ครูครีม กัลปพฤกษ์ – ครูเกมเมอร์สาว จากรั้ว ม.จันทรเกษม

ทำความรู้จัก ครูน่ารัก ครูครีม กัลปพฤกษ์ ครูสอนพละโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม