6 วิธีที่จะช่วยทำให้เราค้นหาตัวเองให้ได้ว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร?

น้องๆ เพื่อนๆ คนไหน ที่กำลังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองอยู่ว่า ไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไร ชอบทำอะไร เรียนสายไหนดี ถึงจะได้ทำในสิ่งที่ตนรัก