เด็กสายวิทย์ต้องรู้ กฎความเฉื่อย คืออะไร?

เด็กสายวิทย์ต้องรู้ กฎความเฉื่อย คืออะไร? – กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน

เด็กสายวิทย์ต้องรู้ กฎความเฉื่อย คืออะไร? ทางฟิสิกส์ หมายถึง ความพยายามของวัตถุในการรักษาสภาพหยุดนิ่งเอาไว้ หรือ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนไหว