คุณสิริกิติยา เจนเซ่น

ประมวลภาพความเรียบง่าย คุณสิริกิติยา เจนเซ่น รับฟังการนำเสนอผลงาน นศ. ศิลปากร

คุณสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงท่าเรือและสวนสมุนไพรชุมชน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสถาปัตย์ศิลปากร