กลับมาแล้ว! ค่ายสานฝันสู่เส้นทางนักไอที ครั้งที่ 10 จัดโดย มจธ.

กลับมาอีกครั้งแล้ว สำหรับค่ายสานฝันสู่เส้นทางนักไอที ครั้งที่ 10 : WIP Camp #10 ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ