นักวิจัย มจธ. พบนกยูงในป่าอนุรักษ์

นักวิจัย มจธ. พบนกยูงในป่าอนุรักษ์ จ.พะเยา 4,000-5,000 ตัว เร่งหน่วยงานอนุรักษ์

นักวิจัย มจธ. พบนกยูงในป่าอนุรักษ์ จ.พะเยา 4,000-5,000 ตัว นกยูงไทย หรือนกยูงเขียว (green peafowl) จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย