เรียนนิติศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร ?

คณะนิติศาสตร์ – อยากเรียนด้านกฎหมาย เลือกเรียนที่ไหน จบมาแล้วทำงานอะไร ?

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) เป็นคณะที่เรียนกับกฎหมาย หรือวิชาที่มีกฏหมายเป็นวัถตุประสงค์การศึกษา - เรียนนิติศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร