ครูที่ดีจะต้องมีระบบความคิดที่ดี เป็นผู้ให้ ไม่หวงวิชา – ข้อคิดความเป็นครู ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

การได้สอนเด็กนานาชาติที่เก่งมาก ยิ่งเป็นโอกาสที่ได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้ด้านการตลาดบริการทั้งฝั่งอเมริกาและอังกฤษ เพราะการจะเป็นครูที่ดี สามารถสอนคนอื่นได้ ตัวเองจะต้องตกผลึกมาหมดแล้ว