“ปอนด์ คุณภัทธ์” เรียนจบ กศน. เตรียมต่อมหาลัย – หลายคนดูถูก เพียงเพราะผมเรียน กศน.

ชื่นชมในความคิด ปอนด์ คุณภัทธ์ เรียนจบ กศน. เตรียมต่อมหาลัย พิสูจน์ให้คนที่ดูถูกได้เห็น ไม่ว่าเรียนที่ไหนก็จบได้ สุดท้ายก็อยู่ที่เราอยู่ดี. วันนี้ผมเรียนจบแล้ว ป้ายต่อไป มหาลัยครับ~