“เอ็นคอนเส็ปท์” มอบบทเรียนโอเน็ต ให้นักเรียนตาบอด 

“เอ็นคอนเส็ปท์” มอบบทเรียนและหนังสือ 100,000 เล่ม ยกระดับคะแนน O-NET ให้นักเรียนตาบอด

“เอ็นคอนเส็ปท์” มอบบทเรียนโอเน็ต ให้นักเรียนตาบอด ผ่านโครงการเพื่อสังคม Visible Love…เมื่อรักทำให้ตามองเห็น ตอน TheLight of Wisdom