พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่

พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่ เปิดให้คนทั่วไปเสนอความเห็น เกี่ยวกับร่างกฎหมายได้

พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับใหม่ พื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าไปเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.-12 มี.ค 62