ม.กรุงเทพ แจกทุน นิเทศฯ สาขา การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ม.กรุงเทพ แจกทุน นิเทศฯ สาขา การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2558

ม.กรุงเทพ แจกทุน นิเทศฯ สาขา การสื่อสารการตลาดดิจิทัล กับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT มาหนึ่งทุน มูลค่า 297,000 บาท