10 อันดับสถาบันการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ที่ดีที่สุดในโลก 2016

ซึ่งบทความนี้จะเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นและดีที่สุดในการเรียนการสอนด้านธุรกิจ (Business)