ทำงานหนักเกินไปจนเสียสมดุลชีวิต

คนวัยทำงานต้องระวัง ภาวะ ทำงานหนักเกินไปจนเสียสมดุลชีวิต

การขยันทำงานเป็นเรื่องดี แต่เราต้องไม่ลืมว่า “งาน” ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิต หากต้องทำงานหนักจนสุขภาพเสื่อม ทำงานหนักเกินไปจนเสียสมดุลชีวิต