การเล่นหมากล้อม ช่วยพัฒนาผลการเรียน “คณิตศาสตร์” ได้

การเล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้ ! ผลวิจัย หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจบัณฑิตย์
5 เทคนิคพื้นฐาน สร้างสมาธิในการเรียน

5 เทคนิคพื้นฐาน สร้างสมาธิในการเรียน – หลักปฏบัติ 15 ข้อ

บอกลาอาการง่วง ซึมเซา วอกแวก ฟุ้งซ่าน ด้วยวิธีเสริมสร้าง “สมาธิ” อย่างเป็นธรรมชาติ - 5 เทคนิคพื้นฐาน สร้างสมาธิในการเรียน