เปิดตัวโครงการดีๆ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม” โครงการดีๆ ที่สร้างสรรค์สังคม ณ โรงแรม TK.PALACE HOTEL CONVENTION แจ้งวัฒนะ