MONO มอบทุนการศึกษา พร้อมกับประกาศนียบัตร ให้กับน้องๆ อาสาสมัคร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี