หาชมยาก! หนังสือเรียนสังคมศึกษาในสมัยอดีต ที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็น

ตอนสมัยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น จนถึงเรียนในระดับสูง ทุกคนต้องเคยเรียนวิชาสังคมศึกษากันมาอย่างแน่นอน