ทบทวนความรู้กับ หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.5 – โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

ร. 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทความที่แสดงความคิดเห็น เรื่องปัญหาในการพัฒนาชาติ หรือตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.5