ไม่ได้จบสาขาการศึกษา ก็สอบเป็นครูได้

ไม่จบสาขาการศึกษา ก็สอบเป็นครูได้ – กมว. ไฟเขียว หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู แทน ป.บัณฑิต

กมว. ไฟเขียว หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู แทน ป.บัณฑิต ให้กับ ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษา และ นศ.ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ไม่ได้เรียนสาขาการศึกษา ไม่ได้จบสาขาการศึกษา ก็สอบเป็นครูได้