แหล่งรวมหนังสือน่าอ่าน “หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ” ที่ไม่ว่าจะวัยไหนก็ไปได้

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่จะสร้างให้เป็น "มหานครแห่งการเรียนรู้" นั่นเอง