10 ออฟฟิศทั่วโลก … ที่ดูยังไงก็ไม่เหมือนออฟฟิศ – ออฟฟิศในฝัน

ออฟฟิศหรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่แออัดหรือกดดัน อาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน - 10 ออฟฟิศทั่วโลก

ปิดปากไว้อย่าเพิ่งเมาท์ 5 มุมอันตรายในที่ทำงาน ที่ไม่ควรนินทาใคร

ระวังความลับแตก! 5 มุมในที่ทำงานไม่เหมาะแก่การนินทา ปิดปากไว้อย่าเพิ่งเมาท์ เพราะกลับมาที่โต๊ะทำงานอาจจะเจอซองขาว เก้าอี้อาจจะหายไปก็ได้!!