5 มุมถ่ายรูปรับปริญญาสุดฮิต รอบอาคารไปรษณีย์กลาง

อีกจุดหมายอันดับต้นๆ ของการถ่ายรูปรับปริญญา ชนิดที่ว่าเกือบทุกวันเราจะได้เห็นบัณทิตใส่ชุดครุยของหลากหลายสถาบัน ยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปหน้าอาคารกันไม่เคยขาด