ขอยกเลิกการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ – สภานักศึกษา มธ. ยื่นจดหมายถึงอธิการบดี

จดหมายเปิดผนึก ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ เกี่ยวกับเรื่อง ขอยกเลิกการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่าย
การแต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยในไทย

รวมการแต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยในไทย

วันนี้ Campus-star รวมชุดนักศึกษา การแต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยในไทย มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลย